"Beter de Basisschool door"


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Dr. E.H. de Bruyn
SCO-Kohnstamm Instituut
Wibautstraat 4
Postbut 94208
1090 GE Amsterdam
Telefoon: 020-5251266
email: eddy@educ.uva.nl

     Het Basisschool onderzoek is een product van Logic8 in opdracht van de UVA.

© 2001-2004 Logic8